Home > Social KMA > News

News


목록
2019 한국마케팅학회(KMA) 산학포럼 현장스케치 및 제26회 마케팅프론티어 대상
글쓴이: 관리자
조회: 644
등록시간: 2019-01-10 18:09:08

 

1. 마케팅프론티어대상 수상 및 사례발표

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 패널 토론

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.만찬


 

 

 

 

 4.현장스케치


 

 

 

 

 

 

목록
다음글 : 2019 한국마케팅학회 춘계학술대회 사전등록안내
이전글 : [매일일보] 산학포럼 및 제26회 마케팅프론티어 대상 선정 관련 기사